Bảng xếp hạng của giải [Chưa xác định]
1.
Hồ Vinh Hoa
Thắng: 18 Hòa: 5 Bại: 7 Số ván: 30
2.
Đường Đan
Thắng: 7 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 11
3.
Vương Lâm Na
Thắng: 5 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 11
4.
Ouyang qiLin
Thắng: 5 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 10
5.
Lý Lai Quần
Thắng: 7 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 8
6.
Triệu Quán Phương
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 9
7.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
8.
Lưu Hoan
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 9
9.
Trần Lệ Thuần
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
10.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
11.
Dang GuoLei
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
12.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
13.
Fei
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
14.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
15.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
16.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
17.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
18.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
19.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
20.
Yang Yi
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Lưu Lệ Mai
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
22.
LiuLei
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
23.
Feng Xiaoxi
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
24.
wangluozhongqishou
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
25.
Dương Quan Lân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
26.
Thái Phúc Như
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
27.
Lu BenJie
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
28.
Wan Chun
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
29.
Lý Tiến
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
30.
Zhang WenTong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
31.
Li Xian
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
32.
Thời Phụng Lan
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 4
33.
Triệu Dần
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
34.
Ngũ Hà
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
35.
Trương Đình Đình
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
36.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
37.
Tôn Hạo Vũ
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
38.
Vưu Dĩnh Khâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
39.
An Na
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
40.
Vương Khanh
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
41.
Lý Việt Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
42.
Đổng Ba
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
43.
Zheng Ying
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
44.
WangXinYu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
45.
Lý Nghĩa Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
46.
Hu ZhiPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
47.
Li HuiXiong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
48.
He Jing
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
49.
Sun Wen
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
50.
Uông Dương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
51.
Từ Hướng Hải
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
52.
Triệu Nhữ Quyền
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
53.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
54.
WuWenHui
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
55.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
56.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
57.
Tạ Đan Thiền
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
58.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
59.
Tưởng Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
60.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
61.
Vương Gia Lương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
62.
Lê Đức Chí
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
63.
Zeng Jun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
64.
Hứa Văn Học
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
65.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
66.
Trương Thân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
67.
Vương Hâm Hải
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
68.
Lưu Dục
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
69.
Zheng ZhiWei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
70.
Wu JianQiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
71.
Qian YuXing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
72.
Trần Tùng Thuận
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
73.
Tang JianZhong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
74.
Trần Bách Tường
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
75.
Lu DaoMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
76.
Lưu Tinh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
77.
Ngôn Mục Giang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
78.
Tưởng Chí Lương
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
79.
Guo ChangShun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
80.
Trương Huệ Dân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
81.
Chen SiFei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
82.
Wu Tian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
83.
Ông Đức Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
84.
Quý Bản Hàm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
85.
Mạnh Lập Quốc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
86.
Wei Zhi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
87.
Hui SongXiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
88.
Tiền Hồng Phát
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
89.
Ma WeiWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
90.
Lý Tuấn Phong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
91.
Lý Trí Bình
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
92.
Lu ZhongNeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
93.
Liu BoLiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
94.
Lâm Hoành Mẫn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
95.
Xie GaiZhou
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
96.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
97.
WangZhe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
98.
Lei Peng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
99.
Hoàng Trường Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
100.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
101.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
102.
Bốc Phụng Ba
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
103.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
104.
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
105.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
106.
Trình Tấn Siêu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
107.
ChenYe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4