SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI TIÊN NHÂN CHỈ LỘ

Từ ngày 9 đến 26/10/1982 tại Thượng Hải tiến hành Giải thi đấu theo lời mời “Cúp Thượng Hải” giữa 2 vị 9ại kiện tướng và 14 vị kiện tướng. Trãi qua 15 trận kịch chiến, hai vị Đại kiện tướng Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân đã bảo vệ được vinh dự Đại kiện tướng đầu tiên, chia nhau đoạt danh hiện Quán quân, Á quân.
Ván đấu này là trận so tài giữa Vương và Dương ở vòng 4, chiến tích trước đây Dương 2 thắng, 2 hòa, 1 thua, Dương lão đang dẫn trước. Ván đấu này Vương lão sử dụng Khai Cục Sĩ Giác Pháo mới được thịnh hành, tức gọi ;à “Tiểu phi đao”, Dương Lão dùng nước đấm Chốt 7 (Tiên nhân chỉ lộ) gá Pháo đầu phản kích, Trung Cục tranh đấu chặt chẽ, cuối cùng tích cực đánh giết, khéo léo sử dụng át chiêuthí Pháo làm kinh động bốn bên, khiến cho bạn mê cờ bàn tán không thôi.

Vương Gia Lương bại Dương Quan Lân
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s
Bấm Esc hoặc click vào đây để thoát chế độ toàn màn hình