* Ván 2: Lấy lại niềm tin, tiên thủ ra tay
Tưởng Xuyên -tiên thắng- Tôn Dũng Chinh
(26.12.2008)
Bình thuật: ĐS Tưởng Xuyên

Tưởng Xuyên thắng Tôn Dũng Chinh
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s
Bấm Esc hoặc click vào đây để thoát chế độ toàn màn hình