Lê Phan Trọng Tín bại Đào Quốc Hưng
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s
Bấm Esc hoặc click vào đây để thoát chế độ toàn màn hình