Thơ về cờ tướng: "Tấn công, thoái thủ nên thần tốc - Chân lẹ, tài cao ắt thắng người"