Thơ về cờ tướng: "Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi - Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài - Tấn công, thoái thủ nên thần tốc - Chân lẹ tài cao ắt thắng người"