Excel POS

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHAI CUỘC

"Ăn thua anh nào chơi giỏi thì cứ trổ tài ở trung cuộc, còn khai cuộc chẳng qua chỉ là chuyện dàn quân ban đầu, ăn thua gì!" Khá nhiều bạn chơi cờ Tướng đã nghĩ như vậy. Nhưng, đại cao thủ của làng cờ tướng thế giới thì lại nghĩ hoàn toàn khác “Khai cuộc là then chốt của cả ván cờ!”

Điểm lại trong tổng số sách viết về cờ trong hơn 100 năm qua thì sách về khai cuộc đã chiếm tới hơn 70% trong khi cả trung cuộc và tàn cuộc chỉ chiếm có khoảng 30%, và cho đến nay những tìm tòi sáng tạo mới về khai cuộc vẫn đang được đào sâu, được tranh luận không dứt. Cứ sau mỗi một năm người ta lại cho ra đời những quyển sách dày cộp chỉ rõ những biến nào trong khai cuộc đã lạc hậu, lỗi thời, những biến nào đúng đắn, hiệu quả hơn, những biến nào còn đang bàn cãi chưa ngã ngũ còn phải đợi kiểm nghiệm thực chiến.

Kỳ Đạo phân nhóm từ các ván đấu thực chiến của các danh thủ theo từng loại khai cuộc, như: bình phong mã, pháo đầu, thuận pháo, phi tượng, bán đồ liệt pháo (nghịch pháo), bên hậu dùng đơn đề mã, v.v… và đồng thời có thông kê tỉ lệ tiên thắng, hòa, bại theo từng loại khai cuộc nhằm giúp các bạn kỳ hữu có cái nhìn tổng quát cho từng loại khai cuộc, học khai cuộc theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao và thấy được xu hướng khai cuộc hiện đại của các danh thủ đương thời.

Tên khai cuộc
Thống kê