ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

LÝ THUYẾT VỀ CÁC LOẠI BỐ CỤC KHAI CUỘC

Đây là nơi chúng tôi sưu tầm lý thuyết về các loại bố cục khai cuộc: Khai cuộc chính tắc từ sách vở, khai cuộc kiểu giang hồ, các cạm bẫy, phi đao trong khai cục, v.v... Với hy vọng xây dựng bộ dữ liệu lý thuyết về các loại khai cuộc cho các bạn yêu cờ...

Nếu các bạn có dữ liệu, sách về khai cuộc,...muốn đóng góp lại cho mọi người yêu cờ...vui lòng liên hệ để hợp tác với chúng tôi