Bảng xếp hạng của giải Ôn Lĩnh Bôi lần thứ 6 năm 2018 - Vòng chung kết
1.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Hồng Trí
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
4.
Tưởng Xuyên
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5