Bảng xếp hạng của giải 2011 3rd JiangSu
1.
Tạ Thượng Hữu
Thắng: 7 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Ma WeiWei
Thắng: 6 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 8
3.
LiuLei
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
4.
Yu YunTao
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
5.
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
6.
TaoLei
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
7.
Nghê Bán Lôi
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
8.
Chương Lỗi
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
9.
Nghê Mẫn
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
10.
Ren YuFan
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
11.
Guan ZhiNian
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
12.
ZhouQiMin
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
13.
ChenJianYu
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
14.
YuQinDong
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
15.
Zhong Tao
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
16.
LiJiZheng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
17.
Zhang LiMing
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
18.
DingBangHe
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
19.
PengJiaWen
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
20.
ZhuYuQi
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
21.
Hoàng Bá Long
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
22.
Liu YuZhong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
23.
CuiHouFeng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
24.
Đậu Siêu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
25.
JiRuTao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
26.
GaoGuiChun
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
27.
Mei XingZhou
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
28.
MaJunQi
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
29.
ZhangGuiXi
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
30.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
31.
WangZhengJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
32.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
33.
Lý Vinh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
34.
ZhangZhiGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
35.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
36.
MaoWeiMin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
37.
Lý Thụ Châu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
38.
Xu LinZhou
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
39.
WangFangLin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
40.
YanJianFu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
41.
HuaQingShan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
42.
HuZhenChao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
43.
BaoShiLong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
44.
ZhouQiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
45.
ZhangHaiQing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
46.
TaoXinGang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
47.
LuWeiYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
48.
HouZhenRong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
49.
Hồ Tiểu Tĩnh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
50.
LiuChuang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
51.
Hu ZhiKai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
52.
YanTongJin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
53.
ZhangWenQi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
WangMuXiu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
55.
LuMiaoDe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
56.
SangZeTong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
WangXinXing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
58.
ZhengRiFu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
59.
Zhang ZhiMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
HeBangNan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
61.
HuangKai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
ZhuYangLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
63.
Wu ZhiMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
Lu Teng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Lin JianChun(LOOK Kean Chor)
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
66.
TangNaXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
67.
FangYinBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
68.
Hà Nguyên Bân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
69.
YuYunMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
70.
HuangMingXing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
71.
WuWeiZhe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
72.
TangMingZhong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
73.
HeWenChang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
74.
ZhengRongXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
75.
ZhangShiMao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
76.
Lục Hoành Vĩ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
77.
ZhengBing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
78.
YeShengLiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
79.
LinJunZhou
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
80.
WuWeiZhai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
81.
ZhouXingPeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
82.
HeJingHan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
83.
LinXiaoDa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
84.
ZengZengLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
85.
WangXianFu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
86.
ZhengChengJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
87.
ChenXiongQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
88.
WangDingZhong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1