ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2012 NeiMengGu WuHai City XiangQi Invitational Tournament
1.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 7 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 15
2.
Úy Cường
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 11
3.
Hà Văn Triết
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 11
4.
Thôi Cách
Thắng: 7 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 8
5.
Tong BenPing
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 9
6.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
7.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
8.
Trương Bân
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
9.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 5 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 8
10.
Mạnh Thần
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
11.
Biên Tiểu Cường
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
12.
Cung Hiếu Dân
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
13.
Lương Quân
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
14.
Hách Kế Siêu
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
15.
Lưu Cường
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
16.
Miêu Vĩnh Bằng
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
17.
GaoJun
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
18.
Li FuSheng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
19.
Phạm Tư Viễn
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
20.
WangJunPing
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
21.
Tạ Tiểu Vệ
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
22.
Liu Long
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
23.
WangQuanAn
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
24.
Trần Đống
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Vương Hạo
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
26.
WuWenHui
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
27.
Hou WenBo
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
28.
CaiHaiHang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
29.
HuangKangYuan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
30.
LiGuiYong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
31.
Lưu Tuyền
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
32.
WangJiZhong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
33.
Zhao MingSong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
34.
LiGuan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
35.
ChengJunYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
36.
Sun QiZhong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
37.
YueYongZhi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
38.
GuoXiongLi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
39.
Zhou Wei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
40.
Chu Đào
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
41.
Yêu Nghị
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
42.
Phan Dịch Thần
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
43.
YangXu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
44.
RongChengGong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
45.
LiXiaoDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
46.
Liu JianZhen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
47.
Ngô An Cần
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
48.
ShenYuTao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
49.
Lý Cảnh Lâm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
50.
XueWenQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
51.
Vương Quý Phúc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
52.
Qiu ChuHao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
53.
GuJinHui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
JiaZhiYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
55.
Lu XiaoBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
56.
LiuYuBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
LiuDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
58.
HuangJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
59.
ZhaoHui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
SunHaiTao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
61.
MiHaiBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
Wen ZhiHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
63.
WangYuLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
ZhangYanHe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Li XiangChun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
66.
LiuLiRong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
67.
MengXueRen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
68.
Shi XiaoHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
69.
YangQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
70.
XieWenHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
71.
LiuRuiBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
72.
QuZhiKun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
73.
DieGuangHao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
74.
YangHeFu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
75.
Nhâm Chiêm Quốc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
76.
GaoJianHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
77.
LiHePing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
78.
XuLiQi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1