Bảng xếp hạng của giải 2013 2nd DongTai City,JiangSu QunWen Cup XiangQi Open
1.
Trình Cát Tuấn
Thắng: 6 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 10
2.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 7 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 11
3.
Trương Bân
Thắng: 6 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 10
4.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 7 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 10
5.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 11
6.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 5 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 10
7.
Ma WeiWei
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 10
8.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
9.
Vương Hạo
Thắng: 7 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 10
10.
Từ Hướng Hải
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
11.
Hồ Địch
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 9
12.
Vương Tân Quang
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 10
13.
Vương Hưng Nghiệp
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 10
14.
Trần Hán Hoa
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
15.
LiXuFeng
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
16.
Zhang LiMing
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
17.
Trương Trạch Hải
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 9
18.
LinWeiGuo
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
19.
Cao Vân Lộ
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 8
20.
Liu Long
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
21.
LiJiZheng
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 8
22.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
23.
Zhu LongKui
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
24.
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
25.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
26.
Trương Bồi Tuấn
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
27.
Nhan Lâm
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
28.
Chương Lỗi
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
29.
YinHui
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
30.
ZhangYaoMing
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
31.
Liang Lin
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
32.
Chao ZhenSheng
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 6
33.
YanLei
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
34.
Phan Dịch Thần
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
35.
GuLinHai
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
36.
SunSiYang
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
37.
Hoa Đông
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
38.
ZhongWeiLing
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
39.
Vương Thanh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
40.
ChenJiaJia
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
41.
Yan ZanZhao
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 7
42.
Lê Đức Chí
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
43.
YangXu
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
44.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
45.
Yun WeiGuang
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
46.
Tong BenPing
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
47.
Ye JinShan
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
48.
Ngô Hân Dương
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
49.
Zhang Wei
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
50.
Viên Phúc Lai
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
51.
XuMing
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
52.
Chen XinJun
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
53.
Vương Ba
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
54.
Han ChuanMing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
55.
Ji YanXin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
56.
ChenXinHua
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
57.
Hu ShiDa
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
58.
TangJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
59.
ZhaoChun
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
60.
Chu Đông
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
61.
LiuHongBao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
62.
ShenYiHong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
63.
LiangHuaLong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
64.
ChenSuYi
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
65.
Vương Hoa Chương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
66.
WuZhenMing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
67.
LiZuGao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
68.
WangJianMing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
69.
SunFuMin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 5
70.
ZhouAiMin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
71.
WangHong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
72.
ZhangHua
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
73.
ShiXiangShun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
74.
WangShiXiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
75.
Zhuang YuMing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
76.
ZhangFengMing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
77.
ChenHongShu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
78.
ChenShiMing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
79.
Li Jun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
80.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
81.
LiXinBing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
82.
HuangWei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
83.
CuiShiQiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
84.
XuJianGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
85.
HuangXiaoBu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
86.
YangXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
87.
LiTao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
88.
ChenYongPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
89.
WangJin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
90.
Hứa Ba
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
91.
XuJunBo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
92.
Chen JianDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
93.
ZhanQiHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
94.
Du Quân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
95.
GuZhiGang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
96.
ZhangTian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
97.
YangJing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
98.
DuanWenHan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
99.
MaJianSong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
100.
WangDaJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
101.
DengQiLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
102.
ZhangMuHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
103.
XuTongCai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
104.
LeiMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
105.
ShenJian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
106.
LuoYangGuang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
107.
PengBo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
108.
YuanTao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
109.
ShenCong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
110.
Ngô Triệu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
111.
ZhangXianMeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
112.
LiangKeFei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
113.
ZhouYingZhao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4
114.
LiuYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
115.
Đổng Dục Nam
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1