ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2013 6th JiangSu HanXing Cup XiangQi Tournament
1.
Chương Lỗi
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 4
2.
Ngô Triệu Hoa
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
3.
Viên Phúc Lai
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
4.
ShaoZhongHai
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
5.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
6.
Dong XueWu
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
7.
Yan ZanZhao
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
8.
Han ChuanMing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
9.
ZhouAiMin
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
10.
SunBaiNian
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
11.
Hứa Ba
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
12.
Wang ZiMeng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
13.
LuYuXiu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
14.
ZhongWeiLing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
15.
ChenJiaJia
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
16.
Wang Bing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
17.
Zhuang YuMing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
18.
Zhou Qun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
19.
Wang JianPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
20.
WuQingDe
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
Chen XinJun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
22.
JiangLing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
23.
Bao ZhengXiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
24.
Ju JianBo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
25.
ZhangHaiTao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
26.
Zhu SuBing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
27.
TaoYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
28.
LiuMingSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
29.
Jie XuChu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
HuYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
ZhaoHouYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
32.
WangHuaJiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
33.
LiuLinFeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
34.
ZhangZhiYin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
35.
Wei Chun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1