ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2013 YangZhou City,JiangSu LongChuan Cup XiangQi Open
1.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Trương Bồi Tuấn
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
3.
Li JinXiong
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
4.
Miêu Vĩnh Bằng
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
5.
Phạm Lỗi
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
6.
ZhangJianJun
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
7.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
8.
JiangShangJin
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
9.
Triệu Vĩ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
10.
ChengPengCheng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
11.
Vương Bân
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
12.
LiGuiYong
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
13.
Xiang YangHong
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
14.
LiuXiaoJie
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
15.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
16.
FanYue
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
17.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
18.
Yan ZanZhao
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
19.
WangJianMing
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
20.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
21.
Li Xian
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
22.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
23.
FuYanBo
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
24.
Ren YuFan
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
25.
Meng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
26.
Lưu An Sinh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
27.
Ji YanXin
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
28.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
29.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
30.
Chu Hiểu Hổ
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
31.
TianZiHang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
32.
Trương Học Triều
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
33.
ChenMing
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
34.
Zhou Qun
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
35.
Chen ZhenGuo
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
36.
WuJunFeng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
37.
Thái An Tước
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
38.
HuaQingShan
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
39.
SunSiYao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
40.
ChengMingHong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
41.
ChenShuangTian
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
42.
Như Nhất Thuần
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
43.
Qi Hui
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
44.
Vương Thụy Tường
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
45.
ShenJian
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
46.
ZhuZhiQuan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
47.
WangXin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
48.
YuTianXiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
49.
LiJiZheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
50.
SunFuMin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
51.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
52.
Trần Hàn Phong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
53.
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
54.
ZhaoChen
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
55.
ZhangChen
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
56.
ZhangJianJie
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
57.
XueWenQing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
58.
QiGuangZuo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
59.
MaHongWei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
60.
ZhangFengMing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
61.
HuSen
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
62.
YuShengJin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
63.
XuJunBo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
LiJiaYi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
JiangShengWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
66.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
67.
ZhouXiaoQian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
68.
WuQingHe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
69.
XuMingLong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
70.
RenYiHao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
71.
LiaoSanLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
72.
LinZhengDa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
73.
Đào Đình Vũ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
74.
ZhenHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
75.
ZhuQiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
76.
ZhouShaoQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
77.
GaoJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
78.
XuJinLiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
79.
HuangZiYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
80.
WangPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
81.
HongWenXian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
82.
ShenSiFan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1