ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2016 JiangSu ShiJi Cup XiangQi Championship
1.
Vương Hâm Hải
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 4
2.
SaShiYang
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
3.
Ngô Hân Dương
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
4.
Duẫn Chí Dũng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
5.
Lỗ Thiên
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
6.
Chương Lỗi
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
7.
Dong XueWu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
8.
Han ChuanMing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
9.
XuMing
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
10.
LiJianYang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
11.
Wang JianZhong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
12.
Từ Hướng Hải
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
13.
Zhang LiMing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
14.
Yan ZanZhao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
15.
ChenJiaJia
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
16.
Ngô Triệu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
17.
Li QuanJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
18.
Wang ZiMeng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
19.
LiJiZheng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
20.
WangJianDong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
ZhuBaoCheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
22.
XuJianMiao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
23.
Zhao GuangLiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
24.
Guan ZhiNian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
25.
WangShiXiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
26.
Wang Bing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
27.
Bao ZhengXiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
28.
WuPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
29.
Liu XiangDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
ZhangFengMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
JiangLing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
FengZhenGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
33.
ChangYuLong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
34.
Liu Yong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
35.
ChenShiMing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
36.
Wei Chun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
37.
LinWeiGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1