ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open
1.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 9 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 11
2.
Ho VanTien
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
3.
Liu Long
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
4.
ZhuChengXun
Thắng: 5 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 8
5.
GengJiaYi
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
6.
LiaoXianAnJing
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
7.
Zhang JianLi
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
8.
LinShaoMing
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
9.
HeJiNan
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
10.
ChuJianCun
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
11.
QianGuangHuang
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
12.
Lâm Huy Vũ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
13.
SunZhenHua
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
14.
WangXiRui
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
15.
LiuHuiJiang
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
16.
SunZhan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
17.
MaAiLi
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
18.
LiuLinKun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
19.
Zhao MingSong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
20.
Ding XiaoFeng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
WangWenXian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
22.
ShiLiAn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
23.
DengZhenDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
24.
Trương Cường
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
LvXiaoFei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
26.
WangHaoTian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
27.
ZhouGuoShun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
28.
LiJianQiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
29.
HeWenWu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
30.
LuChiJian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
JiaZhiGang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
LiTianHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
33.
LinHaoXuan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
34.
WangYongSen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
35.
WanQiHang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4
36.
ShuXinYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
37.
WeiXuChen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
38.
LiuXinJian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
39.
ZhouGui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
40.
Gao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
41.
MaoJingYao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
42.
Diêm Ngọc Tỏa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
43.
Phan Sĩ Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
44.
Chen JianWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
45.
Li Ping
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2