Bảng xếp hạng của giải 2016 National Amateur XiangQi Champion Tournament Final Men
1.
Vương Hạo
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Lin JinChun
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
3.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
4.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
5.
Lý Tiểu Long
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
6.
Trần Hán Hoa
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
7.
TaoLei
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
8.
Yuan HuZe
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
9.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
10.
Vương Thiếu Sinh
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
11.
Trần Liễu Cương
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
12.
Jiang GuoHua
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
13.
Vương Thịnh Cường
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
14.
Hang Yong
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
15.
He Suixue
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
16.
Trương Hân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
17.
ChenJiaJia
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
18.
Lỗ Thiên
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
19.
Ngô Kim Vĩnh
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
20.
Zhang Hong
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Trác Tán Phong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
22.
GaiMengYang
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
23.
Chen XiongZhong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
24.
Wu ZongXiu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
25.
Dương Minh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
26.
Ngô An Cần
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
27.
Liu Jun
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
28.
Từ Hướng Hải
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
29.
Ma WeiWei
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
30.
SOUR SAMPHY
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
31.
SunYongHong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
32.
Zhuang YuMing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
33.
ChenYao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
34.
LeiXiongCai
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
35.
Fan XiangJun
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
36.
Trần Văn Lâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
37.
Chu Quân
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
38.
ZhouYongJie
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
39.
Thượng Bồi Phong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
40.
Kim Hoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
41.
XiaJinKai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
42.
Wang WeiJie
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
43.
Nhan Thành Long
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
44.
Phan Dịch Thần
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
45.
Trương Trạch Hải
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
46.
Liang FuCong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
47.
JinXingGuo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
48.
HeGuoLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
49.
Yang Wen
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
50.
WangFaGen
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
51.
SunGenCheng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
52.
XiangGuangHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
53.
SongLiHeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
Nguyễn Quốc Năng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
55.
LiXueCheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
56.
Xu TengFei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
Zhang XinJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
58.
GuWeiDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
59.
GuanYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
ZengQi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
61.
LiShaoLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
WangJianFeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
63.
Wang Yan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
Liu An
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Qin Rong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
66.
XueQiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
67.
Zhang ZhiGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
68.
Wu QingBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
69.
YangJinSong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1