Bảng xếp hạng của giải 2017 14th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Men
1.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 8 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 11
2.
Hứa Văn Chương
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Tưởng Phụng Sơn
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
4.
Như Nhất Thuần
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 5
5.
Vương Hạo
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
6.
Vương Thanh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
7.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
8.
Hàn Cường
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
9.
Phó Gia Vĩ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
10.
Hà Vĩ Ninh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
11.
Đậu Siêu
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
12.
ChengChangLiang
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
13.
Jia Xiang
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
14.
Cao Phỉ
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
15.
HeGuoLin
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
16.
ChenLiang
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
17.
Phan Dịch Thần
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
18.
Lý Tiểu Long
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
19.
Zhang YiNan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
20.
MenZhiHao
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
21.
Lý Vũ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
22.
Triệu Dũng Lâm
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
23.
WuGengLe
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
24.
XieJingXue
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
25.
Điền Hà
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
26.
Chu Quân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
27.
Lý Học
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
28.
Thượng Bồi Phong
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
29.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
30.
ZhuYiChi
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
31.
Yuan GuoLiang
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
32.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
33.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
34.
Trần Thanh Đình
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
35.
Ngô Khả Hân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
36.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
37.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
38.
Liễu Thiên
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
39.
MaHuiCheng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
40.
Yang Ming
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
41.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
42.
ShenLei
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
43.
ChengFei
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
44.
WangZiHan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
45.
Hua Feng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
46.
LuoLuTian
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
47.
GuoLiPing/LvQin
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
48.
WangDong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
49.
Li HongQuan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
50.
ZhangLei
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
51.
Liu YunDa
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
52.
Lương Huy Xa
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
53.
Trình Long
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
54.
Lưu Dục
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
55.
Tào Hồng Quân
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
56.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
57.
Nhậm Cương
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
58.
JiangShangJin
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
59.
Lưu Hoan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
60.
ZhouZhenGuang
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
61.
TongTianCai
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
62.
Chengda JADE
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
63.
XuMeiLin
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
64.
KangShaoJun
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
65.
LiJianWen
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
66.
ChenShaoQun
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
67.
LinShiHui
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
68.
WangQingLou
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
69.
LianXiaoFeng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
70.
SunLiJun
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 4
71.
Trác Tán Phong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
72.
Wang WenJing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
73.
YangLe
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
74.
Yang YeLiang
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
75.
WangHaoNan
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
76.
ChenTianYe
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
77.
SunMingHui
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
78.
LiuChunYang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
79.
QuanChangTai
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
80.
XiangChengWu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
81.
DuanShuHang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
82.
Trương Đình Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
83.
Vương Tân Quang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
84.
Zhou Wei
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
85.
Liu Long
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
86.
SunYongHong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
87.
LiHai
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
88.
Fan XiangJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
89.
LongYang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
90.
HeXiaoMin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
91.
SongXiao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
92.
YinChangLin
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
93.
Lưu Tuyền
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
94.
Tống Hạo Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
95.
Gu YiQing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
96.
LiangYunLong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
97.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
98.
HuaChenHao
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
99.
LiYiJun
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
100.
ZhouZiYang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
101.
Marco TOZZI
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
102.
WangZhenGuo
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
103.
Tả Trị
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
104.
ZhangBaiYang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
105.
Vương Vũ Hàng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
106.
WuGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
107.
HuZongLiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
108.
Cui Hang
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
109.
Ren
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
110.
ZhangChengChu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
111.
Yao ShuLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
112.
YangJunRong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
113.
DengZhenDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
114.
ZengShiChong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
115.
DingZhaoShi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
116.
ZhangBo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
117.
HuangZiYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
118.
WuMian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
119.
BaoJie
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
120.
Ye YiWen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
121.
ZhouYongJie
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
122.
WuQiangSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
123.
YanXinChu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
124.
LiuCangSong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
125.
Jin GuangGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
126.
XuWenBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
127.
Wang JiZhe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
128.
XuChangHai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3