Bảng xếp hạng của giải 2017 14th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Men
1.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 8 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 11
2.
Hứa Văn Chương
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 5
3.
Như Nhất Thuần
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 5
4.
Vương Thanh
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
5.
Zhang YiNan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
6.
Hàn Cường
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
7.
Lý Vũ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
8.
Đậu Siêu
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
9.
Lý Tiểu Long
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
10.
ChenLiang
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
11.
HeGuoLin
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
12.
Jia Xiang
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
13.
Cao Phỉ
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
14.
XieJingXue
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
15.
WuGengLe
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
16.
Phó Gia Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
17.
Lý Học
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
18.
Thượng Bồi Phong
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
19.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
20.
Chu Quân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
21.
ZhuYiChi
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
22.
Phan Dịch Thần
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
23.
MaHuiCheng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
24.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
25.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
26.
Liễu Thiên
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
27.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
28.
Tưởng Phụng Sơn
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
29.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
30.
Triệu Dũng Lâm
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
31.
Vương Hạo
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
32.
MenZhiHao
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
33.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
34.
Lương Huy Xa
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
35.
Trình Long
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
36.
WangDong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
37.
Li HongQuan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
38.
ShenLei
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
39.
LuoLuTian
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
40.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
41.
ChengChangLiang
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
42.
Yang YeLiang
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
43.
XuMeiLin
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
44.
Chengda JADE
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
45.
Yuan GuoLiang
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
46.
LianXiaoFeng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
47.
WangHaoNan
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
48.
Hà Vĩ Ninh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
49.
Trác Tán Phong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
50.
Wang WenJing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
51.
Điền Hà
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
52.
LiJianWen
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
53.
ChenShaoQun
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
54.
LiuChunYang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
55.
SunMingHui
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
56.
ChenTianYe
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
57.
SunLiJun
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
58.
WangQingLou
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
59.
ZhouZhenGuang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
60.
Yang Ming
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
61.
Liu Long
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
62.
ZhangLei
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
63.
Lưu Dục
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
64.
Vương Tân Quang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
65.
JiangShangJin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
66.
Nhậm Cương
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
67.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
68.
Ngô Khả Hân
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
69.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
70.
LiangYunLong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
71.
Lưu Hoan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
72.
Tống Hạo Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
73.
Tào Hồng Quân
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
74.
Liu YunDa
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
75.
GuoLiPing/LvQin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
76.
LiHai
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
77.
Fan XiangJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
78.
ChengFei
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
79.
Hua Feng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
80.
WangZiHan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
81.
LiYiJun
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
82.
KangShaoJun
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
83.
WangZhenGuo
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
84.
LinShiHui
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
85.
TongTianCai
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
86.
ZhangChengChu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
87.
HuZongLiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
88.
Vương Vũ Hàng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
89.
YangLe
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
90.
Tả Trị
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
91.
Cui Hang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
92.
Yao ShuLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
93.
YangJunRong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
94.
DengZhenDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
95.
QuanChangTai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
96.
XiangChengWu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
97.
ZengShiChong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
98.
WuMian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
99.
HuangZiYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
100.
SunYongHong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
101.
YinChangLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
102.
Lưu Tuyền
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
103.
Zhou Wei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
104.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
105.
HuaChenHao
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
106.
DuanShuHang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
107.
ZhangBo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
108.
Trương Đình Đình
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
109.
Gu YiQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
110.
SongXiao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
111.
HeXiaoMin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
112.
BaoJie
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
113.
Ye YiWen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
114.
LongYang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
115.
DingZhaoShi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
116.
ZhouZiYang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
117.
YanXinChu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
118.
ZhouYongJie
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
119.
XuWenBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
120.
Wang JiZhe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
121.
WuGang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
122.
Jin GuangGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
123.
Ren
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
124.
XuChangHai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
125.
Marco TOZZI
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
126.
WuQiangSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
127.
ZhangBaiYang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
128.
LiuCangSong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2