Bảng xếp hạng của giải 2018 1st DaGuangLanShangHui Cup Invitational Tournament
1.
Lý Tử Chương
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
He Jin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
3.
Chen DaYong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
4.
Huang YaoDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
5.
Xie Yun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
6.
Jiang YeBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1