Bảng xếp hạng của giải 2018 2nd ChuHeHanJie Cup King of XiangQi World Tournament
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
2.
Từ Siêu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1