Bảng xếp hạng của giải 2018 2nd ShanShui Cup XiangQi Open
1.
Thắng: 9 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 11
2.
Hứa Văn Chương
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
3.
Trương Bân
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 9
4.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 7
5.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
6.
Ngô Kim Vĩnh
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
7.
Vương Thanh
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
8.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
9.
Hou WenBo
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
10.
Miêu Vĩnh Bằng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
11.
Trần Liễu Cương
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
12.
Lý Tiểu Long
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
13.
LinJun
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
14.
ZuoDaiYuan
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
15.
Chu Quân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
16.
HuangJiaLiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
17.
Lý Việt Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
18.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
19.
Hứa Văn Học
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
20.
Nông Tất Thôn
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
LiChengZhi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
22.
Xia Gang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
23.
Zeng Jun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
24.
Lý Cảnh Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
YanYong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
26.
YuCanXin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
27.
Lý Học
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
28.
RenHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
29.
FangYi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
RuanKaiXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
LiMuYi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
XuChenYuan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
33.
WuFangTian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
34.
LinYuXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
35.
GongXiaoZhong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
36.
Zhan MinZhu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
37.
ZhuShaoZhong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
38.
WangZhenPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
39.
HanAngTeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
40.
SunYongHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
41.
Li MingChao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
42.
Bùi Quốc Khánh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
43.
Bạch Điện Hữu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
44.
ZhangQing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
45.
LinZeHe
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3