Bảng xếp hạng của giải 2018 4th ShanXi BaoBao Cup Xiangqi Tournament Mixed
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
3.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
4.
Chu Quân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4