Bảng xếp hạng của giải 2018 4th ShanXi BaoBao Cup Xiangqi Tournament international Group
1.
Lại Lý Huynh
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Tiết Hàm Đệ
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
3.
WuJunLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
4.
Niu ZhiFeng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2