Bảng xếp hạng của giải 2018 JiangSu HanXing Cup XiangQi Open
1.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
3.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
4.
Nghê Mẫn
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
5.
Miêu Vĩnh Bằng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
6.
Vạn Khoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
7.
TangYu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
8.
JiangLing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
9.
ZhengYuHang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
10.
XueQiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
11.
Wu ZhiMing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
12.
YuXiaoZhou
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
13.
Chen JianDong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
14.
Vương Phu Lệnh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
15.
Từ Hạo
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
16.
Liu Long
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
17.
Vương Hưng Nghiệp
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
18.
Lưu Minh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
19.
WangShiXiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
20.
Tạ Thượng Hữu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
21.
LiangHuaLong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
22.
Trần Hán Hoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
23.
Hou WenBo
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
24.
Từ Sùng Phong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
25.
Dong XueWu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
26.
Trình Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
27.
Liễu Ái Bình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
28.
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
29.
TaoLei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
30.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
31.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
32.
Kim Ba
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
33.
Hang Yong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
34.
Vương Quốc Mẫn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
35.
Hà Văn Triết
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
36.
Trương Giang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
37.
Ngô Kim Vĩnh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
38.
Cao Phỉ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
39.
ChenLiMin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
40.
Lý Quan Nam
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
41.
WangZhiFa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
42.
DuGaoChao
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
43.
WangHuanSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
44.
ZhaoBaoQi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
45.
LiZongBao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
46.
WangJianJiu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
47.
XieHongYin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
48.
XuWenBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
49.
LiQin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
50.
YaoGuoXue
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
51.
GuanYong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
52.
Li XiangChun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
53.
ZhuMingHui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
XuJianYa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
55.
Như Nhất Thuần
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
56.
Lý Tiểu Long
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
XuZhongYuan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
58.
Fang ZhaoSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
59.
Yun WeiGuang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
SunBaiNian
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
61.
MaSiBao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
LiJiZheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
63.
Lưu Quang Huy
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
Triệu Vĩ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Chương Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
66.
Li QuanJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1