Bảng xếp hạng của giải 2018 RuiChengXuan Cup FuJian Province XiangQi Team Open
1.
Lâm Văn Hán
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
2.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
3.
DaiZhengKe
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
4.
Kha Thiện Lâm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
5.
Trác Tán Phong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
6.
GaoDingRuo
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
7.
HuShaoCong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
8.
PanJinPing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
9.
ZhangChangDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
10.
ZhangJunLi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
11.
Trịnh Nải Đông
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
12.
ZhangWenJin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
13.
TangHuiAn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
14.
LinChangShui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
15.
Zhang HaiJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
16.
Jiang XiaoKang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
17.
CaiJia
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
18.
Li WuShang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1