Bảng xếp hạng của giải 2018 ShanXi BaoBao Cup Xiangqi Tournament Great Master
1.
Từ Siêu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
3.
Đào Hán Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
4.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2