Bảng xếp hạng của giải 2018 ShanXi BaoBao Cup Xiangqi Tournament Master
1.
Triệu Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
2.
Lê Đức Chí
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
3.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
4.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3