Bảng xếp hạng của giải 2019 16th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Men
1.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 8 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 10
2.
Hứa Văn Chương
Thắng: 7 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 10
3.
Chu Quân
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 9
4.
Yao ShuLin
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 9
5.
ChenTianYe
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 9
6.
Tạ Tân Kỳ
Thắng: 6 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 8
7.
XuYanKai
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 8
8.
Khương Nghị Chi
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
9.
ShenLei
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 8
10.
LuoZhaoQiang
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 8
11.
Nhậm Cương
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
12.
Hoa Thần Hạo
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
13.
Lý Vũ
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 7
14.
Ren
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
15.
Cao Phỉ
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
16.
Vương Thanh
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
17.
YuXiaoZhou
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
18.
Hàn Cường
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
19.
Liu Long
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
20.
HuangXiaoKui
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
21.
LiQingYu
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
22.
FanYue
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
23.
ZhengYuHang
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
24.
Điền Hà
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
25.
Yuan GuoLiang
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
26.
Lý Học
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
27.
Triệu Thiên Nguyên
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
28.
Tưởng Hạo Thiên
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
29.
WuJunLin
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
30.
ZhangCongRun
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
31.
RenLu
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 7
32.
Lý Tiểu Long
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
33.
MaHuiCheng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
34.
YanYong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
35.
Hồ Cảnh Nghiêu
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
36.
ZhangMuHong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
37.
Zheng HongBiao
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
38.
Đường Tư Nam
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
39.
Vương Vũ Hàng
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
40.
WuYuXuan
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
41.
RanZhong
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
42.
Dai Jin
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
43.
WangZiHan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
44.
ZhangLei
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
45.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
46.
ShenSiFan
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
47.
Ngô Khả Hân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
48.
Hou WenBo
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
49.
Phó Gia Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
50.
SunMingHui
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
51.
LiuChunYang
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
52.
ChenPengFei
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
53.
YangShiZhe
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
54.
LinJuZhong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
55.
Lục An Kinh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
56.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
57.
Liu YunDa
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
58.
XiaJinKai
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
59.
Tào Hồng Quân
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
60.
ZhangYiXing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
61.
LiShengBao
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
62.
LiMaiXin
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
63.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
64.
Lương Vận Long
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
65.
LiangHuaLong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
66.
Tan LinLin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
67.
Chen HengRu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
68.
LiKunHeng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
69.
DuanYuanPing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
70.
DuanSuWei
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
71.
XieJingXue
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
72.
ZhangBaiYang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
73.
JinHong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
74.
JinShengYue
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
75.
ZhaoChunYu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
76.
XuChangHai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
77.
MoSongPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
78.
MaoYongFu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
79.
LiJiaYang
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
80.
MouJianGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
81.
XuMeiLin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
82.
YuXingSheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
83.
LiuChaoLiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
84.
YaoGuangQiu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
85.
Ma Sai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
86.
Chu Đào
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
87.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
88.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
89.
Triệu Dũng Lâm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
90.
Li He
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
91.
Paul BYWAY
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
92.
Liu
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
93.
WangFuJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
94.
LiuGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
95.
RanPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
96.
Lu GuoLong(LAW KOKLEONG)
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
97.
XuTongCai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
98.
Phạm Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
99.
ZhuNaiHeng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
100.
Li Xiaoqian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
101.
YuZeShu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
102.
LiuDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
103.
Li Chao
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
104.
XuShaoChun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
105.
Liu JiChun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
106.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
107.
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
108.
Âu Chiếu Phương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
109.
XiongQianChi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
110.
YangChunRong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
111.
TianQingLi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
112.
SunMingZe
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
113.
ZhouZiYang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
114.
BaoYu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
115.
RanYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
116.
XiangYanSheng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
117.
LinKui
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
118.
HuJinGui
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
119.
Yang YeLiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
120.
WangYunKai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
121.
Huang Jin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
122.
ZhangRui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
123.
Phương Diệp
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
124.
JiangHaiBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
125.
Wu Hao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
126.
ZhaoDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
127.
LiuSiHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
128.
DongHePing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
129.
WuMengXia
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
130.
SongAoXing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
131.
CuiPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
132.
GuoShuChao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
133.
ChenJingDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
134.
HeQingHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
135.
ZhouKangSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
136.
JiangAnPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
137.
Yan ZanZhao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
138.
Wei Zhi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
139.
JiangShengWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
140.
XuXiaoGou
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
141.
Đào Đình Vũ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2