Bảng xếp hạng của giải 2019 16th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Men
1.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 8 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 11
2.
Chu Quân
Thắng: 7 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 11
3.
ChenTianYe
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 11
4.
Hứa Văn Chương
Thắng: 7 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 10
5.
Khương Nghị Chi
Thắng: 5 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 11
6.
LuoZhaoQiang
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 11
7.
LiQingYu
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
8.
FanYue
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 10
9.
Tưởng Hạo Thiên
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 11
10.
Nhậm Cương
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
11.
Lý Vũ
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 9
12.
Lý Học
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 11
13.
Tạ Tân Kỳ
Thắng: 7 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 10
14.
Ren
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
15.
Yao ShuLin
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 10
16.
ShenLei
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 10
17.
XuYanKai
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
18.
Điền Hà
Thắng: 6 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 10
19.
Vương Thanh
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
20.
Hoa Thần Hạo
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 10
21.
Liu Long
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 0 Số ván: 11
22.
Hàn Cường
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 10
23.
YanYong
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 10
24.
YuXiaoZhou
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 11
25.
Cao Phỉ
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 11
26.
Triệu Thiên Nguyên
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
27.
Lý Tiểu Long
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
28.
ZhangCongRun
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 8
29.
ZhangMuHong
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 10
30.
HuangXiaoKui
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 10
31.
Ngô Khả Hân
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
32.
Zheng HongBiao
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
33.
Đường Tư Nam
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
34.
MaHuiCheng
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 10
35.
RenLu
Thắng: 5 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 10
36.
Hồ Cảnh Nghiêu
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 10
37.
ZhangYiXing
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
38.
Yuan GuoLiang
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
39.
WangZiHan
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
40.
ZhangBaiYang
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
41.
ZhengYuHang
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
42.
Phó Gia Vĩ
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
43.
SunMingHui
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
44.
LiuChunYang
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
45.
Vương Vũ Hàng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 9
46.
Tào Hồng Quân
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 9
47.
ShenSiFan
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
48.
WuJunLin
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 8
49.
Lương Vận Long
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
50.
WuYuXuan
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 8
51.
RanZhong
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 8
52.
Chen HengRu
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
53.
Tan LinLin
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
54.
Chu Đào
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
55.
XiaJinKai
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 7
56.
Dai Jin
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
57.
LiMaiXin
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
58.
ZhangLei
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
59.
Hou WenBo
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
60.
Âu Chiếu Phương
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
61.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
62.
Triệu Dũng Lâm
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
63.
LiJiaYang
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
64.
ChenPengFei
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
65.
XieJingXue
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
66.
LiShengBao
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
67.
YangShiZhe
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
68.
XuMeiLin
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
69.
LinJuZhong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
70.
Liu YunDa
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
71.
LiangHuaLong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
72.
Lục An Kinh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
73.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
74.
Liu
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
75.
Ma Sai
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
76.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 6
77.
LiKunHeng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
78.
DuanSuWei
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
79.
DuanYuanPing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
80.
XuChangHai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
81.
JinShengYue
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
82.
ZhaoChunYu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 5
83.
JinHong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
84.
YuXingSheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
85.
MouJianGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
86.
SunMingZe
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
87.
LiuChaoLiang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
88.
MaoYongFu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
89.
MoSongPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
90.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
91.
Li He
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
92.
Yan ZanZhao
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
93.
YaoGuangQiu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
94.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
95.
WangFuJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
96.
Paul BYWAY
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
97.
LiuGang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
98.
RanPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
99.
Lu GuoLong(LAW KOKLEONG)
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
100.
XuTongCai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
101.
Phạm Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
102.
Li Xiaoqian
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
103.
ZhuNaiHeng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
104.
YuZeShu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
105.
LiuDong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
106.
Li Chao
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
107.
XuShaoChun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
108.
XiongQianChi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
109.
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
110.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
111.
XiangYanSheng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
112.
RanYi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
113.
LinKui
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
114.
HuJinGui
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
115.
YangChunRong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
116.
BaoYu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
117.
TianQingLi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
118.
ZhouZiYang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
119.
Huang Jin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
120.
Liu JiChun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
121.
WangYunKai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
122.
Yang YeLiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
123.
LiuSiHong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
124.
ZhaoDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
125.
Wu Hao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
126.
Phương Diệp
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
127.
JiangHaiBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
128.
ZhangRui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
129.
ZhouKangSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
130.
JiangAnPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
131.
HeQingHua
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
132.
DongHePing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
133.
WuMengXia
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
134.
SongAoXing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
135.
CuiPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
136.
GuoShuChao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
137.
ChenJingDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
138.
Wei Zhi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
139.
JiangShengWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
140.
XuXiaoGou
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
141.
Đào Đình Vũ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2