ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2019 16th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Women
1.
Hà Viện
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 6
2.
YangChaoZhong
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Xue
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
4.
WangJiaQing
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
5.
HuJiaYi
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
6.
GaoJiaXuan
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
7.
ZhuJianYong
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
8.
ChenYaWen
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
9.
ZhangWanYu
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
10.
MouBinBin
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
11.
WuWenHui
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
12.
LiuYong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
13.
SongJie
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
14.
Chu Giang Quân
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
15.
JiangYu
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
16.
ChenLiYuan
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
17.
Chen Bin
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
18.
HeXingWan
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
19.
LiChunFan
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 6
20.
TangJia
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
21.
WuJiaBin
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
22.
ChenQuan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
23.
LaiRuoFan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
24.
Jin
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
25.
ZhengChangDeng
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
26.
YuShiQi
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
27.
Quách Nguyệt
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
28.
ZhuJunDe
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
29.
Lai WeiYi
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
30.
PanWenZhong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
31.
LiuHaiXu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
32.
ZhangGuangFu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
33.
LiManYi
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
34.
ZhangYuHong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
35.
ZhaoGuangYu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
36.
HuangRongYi
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
37.
PengLiangCe
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 6
38.
XiangGuangHong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 6
39.
Gui Yi
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 6
40.
PengJunJie
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 6