Bảng xếp hạng của giải 2019 8th GuangXi DaDi Cup Xiangqi Open
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 10 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 12
2.
Lê Đức Chí
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
3.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
4.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
5.
GongXiaoZhong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
6.
Zhao Fan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
7.
Mạnh Thần
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
8.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
9.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
10.
HongJun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
11.
Vạn Khoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
12.
Hoàng Lỗi Lỗi
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
13.
Trang Ngọc Đình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
14.
Cheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
15.
TangZhongPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
16.
Yang DhungYu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
17.
Qin Rong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
18.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
19.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
20.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
21.
Hứa Văn Chương
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
22.
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
23.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
24.
Trương Thân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
25.
YangXu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
26.
Đổng Dục Nam
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
27.
Từ Sùng Phong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
28.
Chen ZhiRong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
29.
SunSiYang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
ChenXin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
Inspur
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
Tần Vĩnh Tùng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
33.
DengWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
34.
Bùi Xuân Trọng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
35.
HeGuoLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
36.
PanBaoGuang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
37.
Cát Tinh Hải
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
38.
TangYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
39.
LiShuangLu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
40.
Ngô Kim Vĩnh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1