ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2020 National Womens XiangQi League
1.
Đường Đan
Thắng: 9 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 12
2.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 5 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 12
3.
Liang YanTing
Thắng: 4 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 12
4.
Vương Lâm Na
Thắng: 4 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 12
5.
Trương Đình Đình
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 12
6.
Dang GuoLei
Thắng: 1 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 12
7.
Lưu Hoan
Thắng: 1 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 12
8.
Triệu Quán Phương
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 12
9.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 12
10.
HangNing
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 12
11.
Ngô Khả Hân
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 12
12.
Trần Thanh Đình
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 12
13.
An Na
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 5 Số ván: 12
14.
WangZiHan
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 12
15.
Đổng Dục Nam
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 12
16.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 12
17.
Thời Phụng Lan
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 5 Số ván: 12
18.
ShenSiFan
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 6 Số ván: 12
19.
LiQin
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 5 Số ván: 11
20.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
21.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
22.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1