ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải 2022 SenseRobot Cup Human-Computer Tournament
1.
ZhangRui
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
2.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
3.
Tạ Tịnh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
4.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
5.
TianZhongZheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1