Bảng xếp hạng của giải Bích Quế Viên Bôi lần 6 năm 2017 - Bảng B
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
3.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
4.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
5.
Từ Siêu
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
6.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
7.
Đào Hán Minh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
8.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 6