Bảng xếp hạng của giải Bích Quế Viên Bôi lần 6 năm 2017 - Vòng chung kết
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
3.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
4.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6