ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Bảo Bảo Bôi lần 5 2019
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 8
2.
Tưởng Xuyên
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 8
3.
Từ Siêu
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
4.
Hàn Cường
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
5.
ShenLei
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
6.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
7.
Lương Huy Xa
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
8.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
9.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
10.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
11.
Cát Du Bồ
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
12.
Hồ Khánh Dương
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
13.
Chu Tiểu Bình
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
14.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
15.
Mạnh Thần
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
16.
Đường Đan
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
17.
Đào Hán Minh
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
18.
Uông Dương
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
19.
Thân Bằng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
20.
ChenTianYe
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
21.
LiJiaYang
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
22.
Chu Quân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
23.
Trang Ngọc Đình
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
24.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
25.
Cao Hải Quân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
26.
Thời Phụng Lan
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
27.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
28.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
29.
WangZiHan
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
30.
LiQin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
31.
Trần Thanh Đình
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
32.
Ngô Khả Hân
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 6
33.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
34.
Triệu Quán Phương
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
35.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
36.
WuJunLin
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
37.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
38.
WangJiZhong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
39.
Triệu Nhữ Quyền
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
40.
RenWenBin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
41.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 5
42.
Trương Đình Đình
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
43.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
44.
Đổng Dục Nam
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
45.
Lưu Điện Trung
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
46.
Lưu Hoan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
47.
Dang GuoLei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
48.
Lý Cẩm Hoan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
49.
Liu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
50.
BaiJinLiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
51.
Liu JinYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
52.
WangWenJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
53.
XuLiuSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
LiuPuDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1