ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Cờ nhanh Tài Thần Bôi lần thứ 8 năm 2020
1.
Uông Dương
Thắng: 7 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 12
2.
Lữ Khâm
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 10
3.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 6 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 10
4.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
5.
Từ Thiên Hồng
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
6.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
7.
Tưởng Xuyên
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
8.
Trương Bân
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
9.
Chu Đào
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
10.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
11.
Từ Siêu
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
12.
Tạ Tịnh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
13.
Mạnh Thần
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
14.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
15.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
16.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
17.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
18.
Lương Vận Long
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
19.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
20.
DuanShuHang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
21.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
22.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
23.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
24.
PiGenYong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Triệu Nhữ Quyền
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
26.
LiaoZhiLong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
27.
Hà Vĩ Ninh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
28.
Lý Tiến
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
29.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
30.
Hồng Trí
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
Đào Hán Minh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2