ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Cờ tướng cá nhân Nữ Trung Quốc 2018
1.
Đường Đan
Thắng: 7 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 11
2.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 6 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 11
3.
Lưu Hoan
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 11
4.
ShenSiFan
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 11
5.
Liang YanTing
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 11
6.
Dang GuoLei
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 11
7.
WangZiHan
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 11
8.
WangWenJun
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 11
9.
LiQin
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 11
10.
JiJie
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
11.
Đường Tư Nam
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
12.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 11
13.
Vương Lâm Na
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 11
14.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 11
15.
Ngô Khả Hân
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 11
16.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 11
17.
Lý Việt Xuyên
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 11
18.
Trương Đình Đình
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 11
19.
Trần Thanh Đình
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 11
20.
ZhangXuan
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 11
21.
Lưu Dục
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 11
22.
Hoàng Lỗi Lỗi
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 11
23.
Sun Wen
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 11
24.
ChenYaWen
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 11
25.
Gu ShaoYin
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 11
26.
Đào Đình Vũ
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 11
27.
SongXiao
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 11
28.
An Na
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 11
29.
Đổng Dục Nam
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 11
30.
Zhang WenTong
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 11
31.
ZhuJianYong
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 11
32.
ShaoRuLingBing
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 11
33.
HangNing
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 11
34.
HeHanLu
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 11
35.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 11
36.
Thời Phụng Lan
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 11
37.
Pan Pan
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 11
38.
ZhangWanYu
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 11
39.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 11
40.
ZhangYuHong
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 4 Số ván: 11
41.
QinHanSong
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 4 Số ván: 11
42.
GaoJiaXuan
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 5 Số ván: 11
43.
HeXingWan
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 11
44.
SaShiXiang
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 11
45.
ChenLiYuan
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 4 Số ván: 11
46.
YangChaoZhong
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 4 Số ván: 11
47.
Quách Nguyệt
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 11
48.
JiangYu
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 5 Số ván: 11
49.
ZhangXiaoDi
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 5 Số ván: 11
50.
Shang ZhiHua
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 11
51.
WuWenHui
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 6 Số ván: 11
52.
Chu Giang Quân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 7 Số ván: 11
53.
LiChunFan
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 6 Số ván: 11
54.
YuShiQi
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 6 Số ván: 11