ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Vô địch cá nhân Nữ 2017
1.
Nguyễn Hoàng Yến
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 4
2.
Hồ Thị Thanh Hồng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
3.
Lê Kim Loan
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
4.
Ngô Thị Thu Hà
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
5.
Đàm Thùy Dung
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
6.
Trần Huỳnh Thiên Kim
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
7.
Cao Phương Thanh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
8.
Trần Tuệ Doanh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
9.
Hoàng Thị Hải Bình
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
10.
Đào Thủy Tiên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
11.
Trịnh Thúy Nga
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2