ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015
1.
Trương Á Minh
Thắng: 6 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 9
2.
Võ Minh Nhất
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 8
3.
Tôn Thất Nhật Tân
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
4.
Trềnh A Sáng
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
5.
Trần Thanh Tân
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
6.
Nguyễn Minh Nhật Quang
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
7.
Trần Văn Ninh
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
8.
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
9.
Nguyễn Hoàng Lâm
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
10.
Uông Dương Bắc
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
11.
Vũ Huy Cường
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 9
12.
Đào Cao Khoa
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
13.
Lại Tuấn Anh
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
14.
Đặng Hữu Trang
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 9
15.
Nguyễn Anh Đức
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
16.
Ngô Ngọc Minh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
17.
Bùi Châu Ý Nhi
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
18.
Nguyễn Phi Liêm
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
19.
Nguyễn Đình Đại
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
20.
Nguyễn Hữu Hùng
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
21.
Lại Lý Huynh
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
22.
Nguyễn Anh Quân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
23.
Trần Chánh Tâm
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
24.
Đàm Thùy Dung
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
25.
Trương Đình Vũ
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
26.
Lê Phan Trọng Tín
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
27.
Huỳnh Linh
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
28.
Nguyễn Hoàng Yến
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
29.
Võ Minh Lộc
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
30.
Diệp Khải Hằng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 6
31.
Phùng Quang Điệp
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
32.
Hồ Thị Thanh Hồng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
33.
Trần Thị Như Ý
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
34.
Tô Thiên Tường
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
35.
Phạm Tấn Tình
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 6
36.
Diệp Khai Nguyên
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
37.
Trần Quốc Việt
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
38.
Cao Phương Thanh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
39.
Trần Quyết Thắng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
40.
Dương Nghiệp Lương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
41.
Trần Huỳnh SiLa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
42.
Trần Tuệ Doanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
43.
Đặng Cửu Tùng Lân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2